Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
01.08.2020

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: SRB Digital d.o.o. скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

SRB Digital d.o.o.
Пуно пословно име: SRB Digital d.o.o. Novi Pazar
Интернет страна: www.srbijadigital.rs
Адреса: Кеј 37. санџачке дивизије 29 А, 36300 Нови Пазар
Контакт за приговоре: Кеј 37. санџачке дивизије 29 А, 36300 Нови Пазар, 020620000, office@srbijadigital.rs
Услуге које пружа SRB Digital d.o.o.
Датум издавања Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
06.11.2017 Јавна говорна услуга фиксна
SRB Digital d.o.o. 1-01-3450-63/17-4 Нови Пазар, Трстеник, Крушевац
29.07.2013 Дистрибуција медијских садржаја фиксна
SRB Digital d.o.o. 1-01-3450-44/13-1 Рашки округ, Милутовац, Велика Дренова, Медвеђа, Београд
05.12.2016 Изнајмљивање ресурса електронске комуникационе мреже SRB Digital d.o.o. 1-03-3450-226/16-1 Милутовац, Велика Дренова, Медвеђа
05.12.2016 Изнајмљивање инфраструктуре која се користи за обављање делатности електронских комуникација SRB Digital d.o.o. 1-03-3450-226/16-1 Милутовац, Велика Дренова, Медвеђа
23.02.2015 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге фиксна
SRB Digital d.o.o. 1-01-3450-6/15-2 Трстеник, Крушевац, Нови Пазар
Мреже за које је регистрован SRB Digital d.o.o.
Датум издавања Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
08.11.2013 Пасивна инфраструктура (кабловска канализација, неосветљена оптичка влакна, таласне дужине λ, стубови,радио рефлектори...) SRB Digital d.o.o. 1-01-3459-26/13-3 Милутовац, Велика Дренова, Медвеђа
29.07.2013 Кабловска мрежа за приступ SRB Digital d.o.o. 1-01-3450-44/13-1 Рашки округ, Милутовац, Велика Дренова, Медвеђа, Београд; Трстеник, Крушевац