Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
01.08.2020

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: AD BIS INFORMATIKA PANČEVO скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

AD BIS INFORMATIKA PANČEVO
Пуно пословно име: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BIS INFORMATIKA PANČEVO, MAKSIMA GORKOG 2
Интернет страна: www.bisinter.net
Адреса: Maксима Горког 2, 26000 Панчево
Контакт за приговоре: Maксима Горког 2, 013/318-320, branko.stanojevic@bisinter.net
Услуге које пружа AD BIS INFORMATIKA PANČEVO
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
01.12.2006 01.06.2008 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге AD BIS INFORMATIKA PANČEVO 1000-25/1 Панчево, Јужни Банат