Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
25.05.2020

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: TZRP LAMANET скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

TZRP LAMANET
Пуно пословно име: TRGOVINSKO ZANATSKA RADNJA I PROVAJDING LAMANET MILAN RELJIĆ PREDUZETNIK PLANDIŠTE, VOJVODE PUTNIKA 58/2
Интернет страна:
Адреса: Војводе Путника 58/2, 26360 Пландиште
Контакт за приговоре: Војводе Путника 58/2, 013/862-213, lama@lamanet.biz
Услуге које пружа TZRP LAMANET
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
06.02.2008 30.06.2008 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге TZRP LAMANET 1000-163/1 Пландиште, Барице, Јерменовци, Маргита, Локве