Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
25.05.2020

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: Turk Telekom International SRB d.o.o. скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

Turk Telekom International SRB d.o.o.
Пуно пословно име: Turk Telekom International SRB d.o.o. Beograd
Интернет страна: www.turktelekomint.com
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 64а, 11070 Нови Београд
Контакт за приговоре:
Услуге које пружа Turk Telekom International SRB d.o.o.
Датум издавања Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
11.07.2011 Изнајмљивање ресурса електронске комуникационе мреже Turk Telekom International SRB d.o.o. 1800-16/1 1-01-3450-60/13псд Територија Републике Србије
11.07.2011 Изнајмљивање инфраструктуре која се користи за обављање делатности електронских комуникација Turk Telekom International SRB d.o.o. 1800-16/1 1-01-3450-60/13псд Територија Републике Србије
Мреже за које је регистрован Turk Telekom International SRB d.o.o.
Датум издавања Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
11.07.2011 Пасивна инфраструктура (кабловска канализација, неосветљена оптичка влакна, таласне дужине λ, стубови,радио рефлектори...) Turk Telekom International SRB d.o.o. 1800-16/1 1-01-3450-42/11-3,1-01-3450-60/13псд Територија Републике Србије
11.07.2011 Оптичка мрежа за транспорт Turk Telekom International SRB d.o.o. 1800-16/1 1-01-3450-42/11-3,1-01-3450-60/13псд Територија Републике Србије
11.07.2011 Кабловска мрежа за приступ Turk Telekom International SRB d.o.o. 1800-16/1 1-01-3450-42/11-3,1-01-3450-60/13псд Територија Републике Србије