Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
30.05.2020

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: VOYSAT DOO ADA скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

VOYSAT DOO ADA
Пуно пословно име: TRGOVINSKO USLUŽNO DRUŠTVO VOYSAT DOO ADA
Интернет страна: www.stcable.tv.rs; www.voysat.com
Адреса: Вука Караџића 16, 24430 Ада
Контакт за приговоре: Вука Караџића 16, Ада, 024/4-155-166, 024/854980, zita@sattrakt.com
Услуге које пружа VOYSAT DOO ADA
Датум издавања Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
06.08.2008 Дистрибуција медијских садржаја фиксна
VOYSAT DOO ADA 1100-76/1 1-01-3450-153/13 псд општина Ада
10.04.2007 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге фиксна
VOYSAT DOO ADA 1000-94/1 1-01-3450-153/13 псд Територија општине Ада
Мреже за које је регистрован VOYSAT DOO ADA
Датум издавања Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
26.03.2009 Кабловска мрежа за приступ VOYSAT DOO ADA 1600-5/1 1-01-3450-153/13 псд Подручје општине Ада