Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
25.03.2020

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: ICTV doo Ada скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

ICTV doo Ada
Пуно пословно име: ICTV doo Ada
Интернет страна:
Адреса: Петефи Шандора 51, 24430 Aда
Контакт за приговоре: Петефи Шандора 51, 24430 Ада, 024/853193, tormasviki@gmail.com
Услуге које пружа ICTV doo Ada
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
29.02.2016 01.05.2017 Дистрибуција медијских садржаја фиксна
ICTV doo Ada 1-03-3450-16/16-1 Ада
Мреже за које је регистрован ICTV doo Ada
Датум издавања Престанак важења Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
29.02.2016 01.05.2017 Кабловска мрежа за приступ ICTV doo Ada 1-03-3450-16/16-1 Ада