Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
07.04.2020

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: MEGASOFT SYSTEM DOO LJUBOVIJA скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

MEGASOFT SYSTEM DOO LJUBOVIJA
Пуно пословно име: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE MEGASOFT SYSTEM DOO LJUBOVIJA
Интернет страна: www.megasoft.rs
Адреса: Карађорђева бб, 15320 Љубовија
Контакт за приговоре: Карађорђева бб, 15320 Љубовија, 065/6629000, office@megasoft.rs
Услуге које пружа MEGASOFT SYSTEM DOO LJUBOVIJA
Датум издавања Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
28.11.2016 Изнајмљивање ресурса електронске комуникационе мреже MEGASOFT SYSTEM DOO LJUBOVIJA 1-03-3450-168/16-1 Љубовија, Мали Зворник, Бајина Башта
22.03.2017 Изнајмљивање инфраструктуре која се користи за обављање делатности електронских комуникација фиксна
номадска
MEGASOFT SYSTEM DOO LJUBOVIJA 1-01-3491-525/17-1 Општина Љубовија
05.09.2016 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге номадска
MEGASOFT SYSTEM DOO LJUBOVIJA 1-03-3450-136/16-1 Љубовија, Мали Зворник, Бајина Башта
Мреже за које је регистрован MEGASOFT SYSTEM DOO LJUBOVIJA
Датум издавања Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
05.12.2016 Радио релејна мрежа за транспорт MEGASOFT SYSTEM DOO LJUBOVIJA 1-03-3450-168/16-2 Љубовија, Мали Зворник, Бајина Башта
22.03.2017 Оптичка мрежа за транспорт MEGASOFT SYSTEM DOO LJUBOVIJA 1-01-3491-525/17-1 Љубовија
22.03.2017 Кабловска мрежа за приступ MEGASOFT SYSTEM DOO LJUBOVIJA 1-01-3491-525/17-1 Љубовија
05.12.2016 WAS/RLAN мрежа у радио-фреквенцијским опсезима (2400-2483.5) МHz и (5470-5725) MHz MEGASOFT SYSTEM DOO LJUBOVIJA 1-03-3450-168/16-2 Љубовија, Мали Зворник, Бајина Башта