Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
25.03.2020

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: ЈП Пошта Србије Београд скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

ЈП Пошта Србије Београд
Пуно пословно име: Јавно предузеће Пошта Србије Београд (Палилула)
Интернет страна: www.postanet.rs
Адреса: Таковска 2, 11120 Београд
Контакт за приговоре: Катићева 14-18, 0800/201200, 011/3641999, reklamacije@ptt.rs
Услуге које пружа ЈП Пошта Србије Београд
Датум издавања Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
21.12.2015 Јавна говорна услуга фиксна
ЈП Пошта Србије Београд 1-01-3450-58/15-2 Београд,Нови Сад (Петроварадин, Сремски Карловци),Суботица (Бајмок, Палић),Велика Плана, Смедерево,Чантавир, Соко Бања, Уб
01.02.2012 Услуге са додатом вредношћу (SMS/MMS, пренос говора...) мобилна
JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD, TAKOVSKA 2 - RADNA JEDINICA ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE 1-01-3450-11/12-2, 1-01-3450-91/13 псд Република Србија
20.12.2006 Дистрибуција медијских садржаја фиксна
JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD - RADNA JEDINICA POŠTA NET 1100-1/1 1-01-3450-91/13 псд Београд,Нови Сад (Петроварадин, Сремски Карловци),Суботица (Бајмок, Палић),Велика Плана, Смедерево,Чантавир, Соко Бања, Уб
10.03.2010 Изнајмљивање ресурса електронске комуникационе мреже фиксна
JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD - RADNA JEDINICA POŠTA NET 1600-23/1 1-01-3450-91/13 псд Београд,Нови Сад (Петроварадин, Сремски Карловци),Суботица (Бајмок, Палић),Велика Плана, Смедерево,Чантавир, Соко Бања, Уб
20.12.2006 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге фиксна
JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD - RADNA JEDINICA POŠTA NET 1000-32/1 1-01-3450-91/13 псд Територија Републике Србије
Мреже за које је регистрован ЈП Пошта Србије Београд
Датум издавања Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
10.03.2010 Пасивна инфраструктура (кабловска канализација, неосветљена оптичка влакна, таласне дужине λ, стубови,радио рефлектори...) JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD - RADNA JEDINICA POŠTA NET 1600-23/1 1-01-3450-91/13 псд Београд,Нови Сад (Петроварадин, Сремски Карловци),Суботица (Бајмок, Палић),Велика Плана, Смедерево,Чантавир, Соко Бања, Уб
10.03.2010 Кабловска мрежа за приступ JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD - RADNA JEDINICA POŠTA NET 1600-23/1 1-01-3450-91/13 псд Београд,Нови Сад (Петроварадин, Сремски Карловци),Суботица (Бајмок, Палић),Велика Плана, Смедерево,Чантавир, Соко Бања, Уб