Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
30.05.2020

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: BOLJI BIZNIS DOO KRAGUJEVAC скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

BOLJI BIZNIS DOO KRAGUJEVAC
Пуно пословно име: BOLJI BIZNIS DOO KRAGUJEVAC
Интернет страна: www.boljibiznis.net
Адреса: Николе Пашића 35/II 24 г, 34 000 Крагујевац
Контакт за приговоре: Николе Пашића 35/II 24 г, 034 302 180, 034 6300 940, office@boljibiznis.com
Услуге које пружа BOLJI BIZNIS DOO KRAGUJEVAC
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
01.10.2013 24.06.2015 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге фиксна
BOLJI BIZNIS DOO KRAGUJEVAC 1-01-3450-55/13-1 Подручје града Крагујевца
Мреже за које је регистрован BOLJI BIZNIS DOO KRAGUJEVAC
Датум издавања Престанак важења Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
01.10.2013 24.06.2015 Кабловска мрежа за приступ BOLJI BIZNIS DOO KRAGUJEVAC 1-01-3450-55/13-1 Град Крагујевац