Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
30.05.2020

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: BOLJIBIZNIS.COM скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

BOLJIBIZNIS.COM
Пуно пословно име: BOLJIBIZNIS.COM DOO KRAGUJEVAC
Интернет страна: www.boljibiznis.com
Адреса: Бранка Радичевића 20/16, 34000 Крагујевац
Контакт за приговоре: Бранка Радичевића 20/16,34000 Крагујевац, 064 8096462, jelica.dragovic@boljibiznis.com
Услуге које пружа BOLJIBIZNIS.COM
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
01.12.2014 22.04.2020 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге фиксна
BOLJIBIZNIS.COM 1-01-3450-44/14-1 Крагујевац
Мреже за које је регистрован BOLJIBIZNIS.COM
Датум издавања Престанак важења Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
01.12.2014 22.04.2020 Кабловска мрежа за приступ BOLJIBIZNIS.COM 1-01-3450-44/14-1 Крагујевац