Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
25.03.2020

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: ITSOLUTIONS.NET скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

ITSOLUTIONS.NET
Пуно пословно име: ITSOLUTIONS.NET DOO BEOGRAD, GAVRILA PRINCIPA 8/6
Интернет страна: www.my-its.net
Адреса: Гаврила Принципа 8/6, 11000 Београд
Контакт за приговоре: Гаврила Принципа 8/6, 011/3286-694, 011/3286-698, 011/3039-822, 011/3039-833, 018/512-796, m.zakic@my-its.net
Услуге које пружа ITSOLUTIONS.NET
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
22.03.2007 31.12.2010 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге ITSOLUTIONS.NET 1000-68/1 Ниш, Република Србија