Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
09.07.2020

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: FONLIDER скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

FONLIDER
Пуно пословно име: PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU FONLIDER DOO BEOGRAD
Интернет страна: www.fonlinder.net
Адреса: Симе Игуманова 2-4, 11000 Београд
Контакт за приговоре: Симе Игуманова 2-4, 011/207-3010, info@fonlinder.net
Услуге које пружа FONLIDER
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
28.04.2009 31.12.2013 Услуга преноса говора коришћењем Интернета FONLIDER 1010-23/1 1-01-3450-222/13 псд Територија Републике Србије
01.05.2012 01.11.2017 Пренос порука (SMS, MMS) мобилна
FONLIDER 1-01-3450-16/12-3 1-01-3450-222/13 псд Република Србија
01.05.2012 01.11.2017 Услуге са додатом вредношћу (SMS/MMS, пренос говора...) мобилна
FONLIDER 1-01-3450-16/12-3 1-01-3450-222/13 псд Република Србија
17.09.2008 31.12.2013 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге FONLIDER 1000-192/1 1-01-3450-222/13 псд Република Србија