Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
25.03.2020

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: Victory media d.o.o. скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

Victory media d.o.o.
Пуно пословно име: Privredno društvo Victory media d.o.o. Beograd-Savski Venac
Интернет страна: www.victorimedia.rs
Адреса: Булевар војводе Мишића 51/а, 11000 Београд
Контакт за приговоре: Булевар војводе Мишића 51/а, 11000 Београд, 011/3692915, info@victorymedia.rs
Услуге које пружа Victory media d.o.o.
Датум издавања Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
21.03.2016 Јавна говорна услуга фиксна
Victory media d.o.o. 1-03-3450-15/16-3 Житиште, Зрењанин, Кикинда, Нова Црња, Сечањ, Српска Црња
28.10.2013 Дистрибуција медијских садржаја фиксна
Victory media d.o.o. 1-01-3450-321/13-1 Житиште, Зрењанин, Кикинда, Нова Црња, Сечањ, Српска Црња
13.05.2019 Изнајмљивање инфраструктуре која се користи за обављање делатности електронских комуникација фиксна
Victory media d.o.o. 1-01-3450-17/19-1 Кикинда, Нова Црња
28.10.2013 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге фиксна
Victory media d.o.o. 1-01-3450-321/13-1 сопствена мрежа: Житиште, Зрењанин, Кикинда, Нова Црња, Сечањ, Српска Црња; АДСЛ: Република Србија
Мреже за које је регистрован Victory media d.o.o.
Датум издавања Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
30.04.2019 Пасивна инфраструктура (кабловска канализација, неосветљена оптичка влакна, таласне дужине λ, стубови,радио рефлектори...) Victory media d.o.o. 1-01-3450-17/19-1 Кикинда, Нова Црња
28.10.2013 Кабловска мрежа за приступ Victory media d.o.o. 1-01-3450-321/13-1 Житиште, Зрењанин, Кикинда, Нова Црња, Сечањ, Српска Црња