Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
07.04.2020

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: EURONET COMPANY OD PRIBOJ скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

EURONET COMPANY OD PRIBOJ
Пуно пословно име: EURONET COMPANY OD PRIBOJ, VELJKA VLAHOVIĆA 16
Интернет страна: www.euronet.co.yu
Адреса: Вељка Влаховића 16, 31330 Прибој
Контакт за приговоре: Вељка Влаховића 16, 064/25-04-794, vladimir@euronet.co.yu
Услуге које пружа EURONET COMPANY OD PRIBOJ
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
10.04.2007 31.12.2009 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге EURONET COMPANY OD PRIBOJ 1000-84/1 Територија општине Прибој