Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
25.03.2020

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: LINKS скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

LINKS
Пуно пословно име: PROMETNO I USLUŽNO DOO LINKS PRIJEPOLJE, RIFATA BURDŽEVIĆA-TRŠA 20
Интернет страна: www.radio033.rs
Адреса: Рифата Бурџевића-Трша 20, 31300 Пријепоље
Контакт за приговоре: Рифата Бурџевића-Трша 20, 033/716666, radio033@gmail.com
Услуге које пружа LINKS
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
13.04.2007 31.12.2011 Дистрибуција медијских садржаја LINKS 1100-53/1 Општина Пријепоље-Бродарево
26.02.2010 31.12.2011 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге LINKS 1000-229/1 Општина Пријепоље
Мреже за које је регистрован LINKS
Датум издавања Престанак важења Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
24.03.2009 31.12.2011 Кабловска мрежа за приступ LINKS 1600-10/1 Подручје општине Пријепоље