Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
25.03.2020

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: AGENCIJA PC-CENTAR скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

AGENCIJA PC-CENTAR
Пуно пословно име: AGENCIJA ZA SOFTVER ,HARDVER I INTERNET USLUGE PC-CENTAR ZORAN MALBAŠA PREDUZETNIK PLANDIŠTE, VOJVODE PUTNIKA 44-46/I
Интернет страна: www.pc-centar.net
Адреса: Војводе Путника 44-46/I, 26360 Пландиште
Контакт за приговоре: Војводе Путника 44-46/I, 013/862-303, info@pc-centar.net
Услуге које пружа AGENCIJA PC-CENTAR
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
23.05.2007 20.05.2009 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге AGENCIJA PC-CENTAR 1000-120/1 Тертиторија општине Пландиште