Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
25.05.2020

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: SKS COMPANY DOO SENTA скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

SKS COMPANY DOO SENTA
Пуно пословно име: DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING I USLUGE SKS COMPANY DOO SENTA, POŠTANSKA 25
Интернет страна: www.sksyu.net
Адреса: Поштанска 25, 24400 Сента
Контакт за приговоре: Поштанска 25, Сента, 024/815320, service@sksyu.net
Услуге које пружа SKS COMPANY DOO SENTA
Датум издавања Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
08.02.2007 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге номадска
SKS COMPANY DOO SENTA 1000-50/1 1-01-3450-112/13 псд Територија општине Сента, Кањижа, Нови Кнежевац, Ада, Бечеј
Мреже за које је регистрован SKS COMPANY DOO SENTA
Датум издавања Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
19.09.2016 WAS/RLAN мрежа у радио-фреквенцијским опсезима (2400-2483.5) МHz и (5470-5725) MHz SKS COMPANY DOO SENTA 1-03-3450-99/16-2 Територија општине Сента, Кањижа, Нови Кнежевац, Ада, Бечеј