Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
25.05.2020

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: PYROTHERM-TRADE DOO SENTA скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

PYROTHERM-TRADE DOO SENTA
Пуно пословно име: PYROTHERM-TRADE PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE DOO, SENTA
Интернет страна: www.pyrotherm.rs
Адреса: Поштанска 12б, 24400 Сента
Контакт за приговоре: Поштанска 12б, 24400 Сента, 024/815591, office@pyrotherm.rs
Услуге које пружа PYROTHERM-TRADE DOO SENTA
Датум издавања Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
10.04.2007 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге номадска
PYROTHERM-TRADE DOO SENTA 1000-75/1 1-01-3450-143/13 псд Ада,Мол,Сента,Чока
Мреже за које је регистрован PYROTHERM-TRADE DOO SENTA
Датум издавања Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
17.10.2016 WAS/RLAN мрежа у радио-фреквенцијским опсезима (2400-2483.5) МHz и (5470-5725) MHz PYROTHERM-TRADE DOO SENTA 1-03-3450-142/16-1 Ада,Мол,Сента,Чока