Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
25.05.2020

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: SR E-COMPUTERS GROUP скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

SR E-COMPUTERS GROUP
Пуно пословно име: SAMOSTALNA RADNJA E-COMPUTERS GROUP MEHMEDOVIĆ HARISA PR SONTA, VOJVOĐANSKA 8
Интернет страна: www.e-computers-group.com
Адреса: Војвођанска 8, 25264 Сонта
Контакт за приговоре: Војвођанска 8, 025/792-142,063/7319008, administrator@ecpwireless.net
Услуге које пружа SR E-COMPUTERS GROUP
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
10.04.2007 04.05.2010 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге SR E-COMPUTERS GROUP 1000-93/1 западно- и севернобачки округ
Мреже за које је регистрован SR E-COMPUTERS GROUP
Датум издавања Престанак важења Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
28.09.2009 04.05.2010 Радио релејна мрежа за транспорт SR E-COMPUTERS GROUP 1700-4/1 Територија АП Војводине
28.09.2009 04.05.2010 Оптичка мрежа за транспорт SR E-COMPUTERS GROUP 1700-4/1 Територија АП Војводине