Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
17.09.2019

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: RINGTEL скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

RINGTEL
Пуно пословно име: RINGTEL DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD
Интернет страна: ringtel.rs
Адреса: Милутина Миланковића 25Б, 11070 Нови Београд
Контакт за приговоре: Милутина Миланковића 25Б, 011/411-7157, reklamacije @ringtel.rs
Услуге које пружа RINGTEL
Датум издавања Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
25.02.2019 Јавна говорна услуга фиксна
RINGTEL 1-01-3450-71/18-4 Република Србија
25.02.2019 Услуга преноса говора коришћењем Интернета фиксна
RINGTEL 1-01-3450-71/18-4 Република Србија
25.02.2019 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге фиксна
RINGTEL 1-01-3450-71/18-4 Република Србија
Мреже за које је регистрован RINGTEL
Датум издавања Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
25.02.2019 Кабловска мрежа за приступ RINGTEL 1-01-3450-71/18-4 Београд