Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
25.03.2020

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: JM OSKAR скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

JM OSKAR
Пуно пословно име: PREDUZEĆE JM OSKAR DOO KURŠUMLIJA
Интернет страна: www.jmoskar.rs
Адреса: Милоја Закића 29, 18430 Куршумлија
Контакт за приговоре: Милоја Закића 29, 18430 Куршумлија, 027/380536, office@jmoskar.rs
Услуге које пружа JM OSKAR
Датум издавања Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
09.02.2007 Дистрибуција медијских садржаја фиксна
JM OSKAR 1100-29/1 1-01-3450-119/13 псд Куршумлија
01.07.2011 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге фиксна
JM OSKAR 1000-260/1 1-01-3450-41/11-1, 1-01-3450-119/13 псд Општина Куршумлија
Мреже за које је регистрован JM OSKAR
Датум издавања Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
26.04.2010 Пасивна инфраструктура (кабловска канализација, неосветљена оптичка влакна, таласне дужине λ, стубови,радио рефлектори...) JM OSKAR 1600-29/1 1-01-3450-119/13 псд Подручје општине Куршумлија
26.04.2010 Кабловска мрежа за приступ JM OSKAR 1600-29/1 1-01-3450-119/13 псд Подручје општине Куршумлија