Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
25.03.2020

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: MAXTIRA скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

MAXTIRA
Пуно пословно име: PRIVREDNO DRUŠTVO MAXTIRA DOO BEOGRAD, BULEVAR UMETNOSTI 19/2
Интернет страна:
Адреса: Булевар уметности 19/2, 11000 Београд
Контакт за приговоре:
Услуге које пружа MAXTIRA
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
30.12.2008 21.05.2010 Услуга преноса говора коришћењем Интернета MAXTIRA 1010-3/1 Република Србија