Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
25.05.2020

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: INTERAKTIVNE KABLOVSKE OBJEDINJENE MREŽE - I.KOM DOO BEOGRAD скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

INTERAKTIVNE KABLOVSKE OBJEDINJENE MREŽE - I.KOM DOO BEOGRAD
Пуно пословно име: DRUŠTVO ZA KABLOVSKU DISTRIBUCIJU INTERAKTIVNE KABLOVSKE OBJEDINJENE MREŽE - I.KOM DOO BEOGRAD, ĐŽONA KENEDIJA 10D
Интернет страна: www.ikom.rs
Адреса: Булевар Пека Дапчевића 19, 11000 Београд
Контакт за приговоре: Булевар Пеке Дапчевића 19, 011/3010110, office@ikom.rs
Услуге које пружа INTERAKTIVNE KABLOVSKE OBJEDINJENE MREŽE - I.KOM DOO BEOGRAD
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
07.10.2013 03.01.2018 Јавна говорна услуга фиксна
INTERAKTIVNE KABLOVSKE OBJEDINJENE MREŽE - I.KOM DOO BEOGRAD 1-01-3450-40/13-8 град Београд, Мајданпек, Књажевац
01.10.2011 28.03.2017 Услуга преноса говора коришћењем Интернета фиксна
INTERAKTIVNE KABLOVSKE OBJEDINJENE MREŽE - I.KOM DOO BEOGRAD 1010-59/1 1-01-3450-90/13 псд Београд
24.01.2007 03.01.2018 Дистрибуција медијских садржаја фиксна
INTERAKTIVNE KABLOVSKE OBJEDINJENE MREŽE - I.KOM DOO BEOGRAD 1100-7/1 1-01-3450-90/13 псд Београд (Дорћол,Карабурма,Винча,Лештане,Гроцка,Врчин), Мајданпек, Књажевац
01.12.2006 03.01.2018 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге фиксна
I.KOM DOO BEOGRAD - OGRANAK INTERNET 1000-31/1 1-01-3450-90/13 псд Територија града Београд,Мајданпек, Књажевац
Мреже за које је регистрован INTERAKTIVNE KABLOVSKE OBJEDINJENE MREŽE - I.KOM DOO BEOGRAD
Датум издавања Престанак важења Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
23.03.2009 03.01.2018 Пасивна инфраструктура (кабловска канализација, неосветљена оптичка влакна, таласне дужине λ, стубови,радио рефлектори...) INTERAKTIVNE KABLOVSKE OBJEDINJENE MREŽE - I.KOM DOO BEOGRAD 1600-2/1 1-01-3450-90/13 псд Подручје града Београда и подручја приградских општина града Београда,Мајданпек, Књажевац
23.03.2009 03.01.2018 Кабловска мрежа за приступ INTERAKTIVNE KABLOVSKE OBJEDINJENE MREŽE - I.KOM DOO BEOGRAD 1600-2/1 1-01-3450-90/13 псд Подручје града Беобрада и подручја приградских општина града Београда, Барајево, Сопот, Мајданпек, Књажевац