Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
25.03.2020

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: TELIKS COMMUNICATIONS DOO скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

TELIKS COMMUNICATIONS DOO
Пуно пословно име: TELIKS COMMUNICATIONS DOO KUČEVO
Интернет страна: teliks.com
Адреса: Милана Милосављевића 23б, 12240 Кучево
Контакт за приговоре: Милана Милосављевића 23б, 12240 Кучево, 069/662312, office@srveki.rs
Услуге које пружа TELIKS COMMUNICATIONS DOO
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
05.05.2014 13.03.2020 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге номадска
TELIKS COMMUNICATIONS DOO 1-01-3450-20/14-1 Браничевски округ
Мреже за које је регистрован TELIKS COMMUNICATIONS DOO
Датум издавања Престанак важења Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
05.05.2014 13.03.2020 WAS/RLAN мрежа у радио-фреквенцијским опсезима (2400-2483.5) МHz и (5470-5725) MHz TELIKS COMMUNICATIONS DOO 1-01-3450-20/14-1 Браничевски округ