Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
07.04.2020

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: TELNET KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO PORODIN скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

TELNET KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO PORODIN
Пуно пословно име: TELNET KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO PORODIN
Интернет страна: www.telenet-internet.rs
Адреса: Породин бб, 12375 Породин
Контакт за приговоре: Породин бб, 062/357-110, telnetporodin@gmail.com
Услуге које пружа TELNET KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO PORODIN
Датум издавања Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
02.07.2018 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге фиксна
TELNET KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO PORODIN 1-01-3450-33/18-2 Република Србија - уговор о закупу АДСЛ са Телеком Србија
Мреже за које је регистрован TELNET KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO PORODIN
Датум издавања Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
02.07.2018 Пасивна инфраструктура (кабловска канализација, неосветљена оптичка влакна, таласне дужине λ, стубови,радио рефлектори...) TELNET KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO PORODIN 1-01-3450-33/18-2 Велика Плана, Бобово, Породин
02.07.2018 Кабловска мрежа за приступ TELNET KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO PORODIN 1-01-3450-33/18-2 Породин
02.07.2018 WAS/RLAN мрежа у радио-фреквенцијским опсезима (2400-2483.5) МHz и (5470-5725) MHz TELNET KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO PORODIN 1-01-3450-33/18-2 Породин