Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
08.07.2020

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: KTL PLUS скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

KTL PLUS
Пуно пословно име: DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE, KABLOVSKE, ZEMALJSKE I SATELITSKE SISTEME KTL PLUS DOO LOZNICA, POP LUKINA 2
Интернет страна:
Адреса: Поп Лукина 2, 15300 Лозница
Контакт за приговоре: Поп Лукина 2, 015/877105
Услуге које пружа KTL PLUS
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
24.01.2007 21.03.2014 Дистрибуција медијских садржаја фиксна
KTL PLUS 1100-12/1 град Лозница
Мреже за које је регистрован KTL PLUS
Датум издавања Престанак важења Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
01.08.2010 21.03.2014 Кабловска мрежа за приступ KTL PLUS 1600-28/1 1-01-3450-96/13-1 Подручје општине Лозница