Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
20.01.2020

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: DOO TIPPNET KFT SUBOTICA скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

DOO TIPPNET KFT SUBOTICA
Пуно пословно име: TIPPNET DOO ZA INFORMATIČKE USLUGE SUBOTICA - INFORMATIKAI SZOLGALTATASI KFT SZABADKA, SUBOTICA
Интернет страна: www.tippnet.rs
Адреса: Карађорђев пут 2, 24000 Суботица
Контакт за приговоре: Карађорђев пут 2, Суботица, 024/556400, support@tippnet.rs
Услуге које пружа DOO TIPPNET KFT SUBOTICA
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
17.07.2017 01.08.2019 Дистрибуција медијских садржаја фиксна
DOO TIPPNET KFT SUBOTICA 1-01-3450-31/17-1 Суботица, Бачка Топола, Мали Иђош, Србобран, Чока, Сента, Кањижа, Нови Бечеј, Бечеј, Нови Кнежевац
16.03.2007 01.08.2019 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге фиксна
номадска
DOO TIPPNET KFT SUBOTICA 1000-60/1 1-01-3450-30/13 псд Територија Републике Србије (Уговор са Телеком Србија за АДСЛ)
Мреже за које је регистрован DOO TIPPNET KFT SUBOTICA
Датум издавања Престанак важења Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
17.07.2017 01.08.2019 Кабловска мрежа за приступ DOO TIPPNET KFT SUBOTICA 1-01-3450-31/17 Суботица, Бачка Топола, Мали Иђош, Србобран, Чока, Сента, Кањижа, Нови Бечеј, Бечеј, Нови Кнежевац
12.09.2016 01.08.2019 WAS/RLAN мрежа у радио-фреквенцијским опсезима (2400-2483.5) МHz и (5470-5725) MHz DOO TIPPNET KFT SUBOTICA 1-03-3450-141/16-1 Суботица, Бачка Топола, Чока