База података о коришћењу радио-фреквенцијског спектра

ажуриран: 
09.07.2020
опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Тренутни критеријум прегледа задовољава

81052 записа

Преузмите резултате: CSV формат CSV датотека

Изабрали сте 2 критеријума за ограничавање резултата:

  1. Тип дозволе: Дозволе за радио-станице
  2. Важност дозволе: Важеће скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

Редни број Број дозволе Носилац права Предајна фреквенција Пријемна фреквенција Датум издавања Рок трајања Врста станице/службе Локација Додатни подаци
1006267 020/000755/014 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 2110.00000 MHz - 2125.00000 MHz 1920.00000 MHz - 1935.00000 MHz 06.07.2020 25.08.2026 FB/CP СЕРДАРА ЈАНКА ВУКОТИЋА 1А Више Мање
1006266 020/000755/013 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 2110.00000 MHz - 2125.00000 MHz 1920.00000 MHz - 1935.00000 MHz 06.07.2020 25.08.2026 FB/CP КП 16/3, КО СТАРИ ГРАД Више Мање
1006264 020/000755/011 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 2110.00000 MHz - 2125.00000 MHz 1920.00000 MHz - 1935.00000 MHz 06.07.2020 25.08.2026 FB/CP КНЕЗА ВИШЕСЛАВА 70 Више Мање
1006265 020/000755/012 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 2110.00000 MHz - 2125.00000 MHz 1920.00000 MHz - 1935.00000 MHz 06.07.2020 25.08.2026 FB/CP БУЛЕВАР ПЕКА ДАПЧЕВИЋА 265 Више Мање
1006263 020/000755/010 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 2110.00000 MHz - 2125.00000 MHz 1920.00000 MHz - 1935.00000 MHz 06.07.2020 25.08.2026 FB/CP КП 182/1, КО ЈАЈИНЦИ Више Мање
1006255 020/000755/002 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 2110.00000 MHz - 2125.00000 MHz 1920.00000 MHz - 1935.00000 MHz 06.07.2020 25.08.2026 FB/CP ВЕЛИКИ ХАНГАР, АЕРОДРОМ БЕОГРАД Више Мање
1006256 020/000755/003 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 2110.00000 MHz - 2125.00000 MHz 1920.00000 MHz - 1935.00000 MHz 06.07.2020 25.08.2026 FB/CP БЕОГРАДСКОГ БАТАЉОНА 31 Више Мање
1006257 020/000755/004 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 2110.00000 MHz - 2125.00000 MHz 1920.00000 MHz - 1935.00000 MHz 06.07.2020 25.08.2026 FB/CP ПЕЂЕ МИЛОСАВЉЕВИЋА 1 Више Мање
1006258 020/000755/005 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 2110.00000 MHz - 2125.00000 MHz 1920.00000 MHz - 1935.00000 MHz 06.07.2020 25.08.2026 FB/CP БОГДАНА ЖЕРАЈИЋА 34 Више Мање
1006259 020/000755/006 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 2110.00000 MHz - 2125.00000 MHz 1920.00000 MHz - 1935.00000 MHz 06.07.2020 25.08.2026 FB/CP ПИЛОТА МИХАИЛА ПЕТРОВИЋА 75 Више Мање
1006260 020/000755/007 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 2110.00000 MHz - 2125.00000 MHz 1920.00000 MHz - 1935.00000 MHz 06.07.2020 25.08.2026 FB/CP КНЕЗА ВИШЕСЛАВА 61 Више Мање
1006261 020/000755/008 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 2110.00000 MHz - 2125.00000 MHz 1920.00000 MHz - 1935.00000 MHz 06.07.2020 25.08.2026 FB/CP ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 31 Више Мање
1006262 020/000755/009 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 2110.00000 MHz - 2125.00000 MHz 1920.00000 MHz - 1935.00000 MHz 06.07.2020 25.08.2026 FB/CP БАТАЈНИЧКИ ДРУМ 1 Више Мање
1006254 020/000755/001 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 2110.00000 MHz - 2125.00000 MHz 1920.00000 MHz - 1935.00000 MHz 06.07.2020 25.08.2026 FB/CP АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА Више Мање
1006250 020/000888/001 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 1845.00000 MHz - 1875.00000 MHz 1750.00000 MHz - 1780.00000 MHz 06.07.2020 05.03.2025 FB/CP МОШЕ ПИЈАДЕ 19, КП847/1, КО БОР 1 Више Мање
1006251 020/000888/002 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 1845.00000 MHz - 1875.00000 MHz 1750.00000 MHz - 1780.00000 MHz 06.07.2020 05.03.2025 FB/CP КП 8807, КО ГЊИЛАН Више Мање
1006252 020/000890/001 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 1845.00000 MHz - 1875.00000 MHz 1750.00000 MHz - 1780.00000 MHz 06.07.2020 05.03.2025 FB/CP КП 891, КО СЕБЕЧЕВО Више Мање
1006253 020/000891/001 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 1845.00000 MHz - 1875.00000 MHz 1750.00000 MHz - 1780.00000 MHz 06.07.2020 05.03.2025 FB/CP К.П. 5585/2, К.О. БРЕСТОВАЦ Више Мање
1006244 020/000863/005 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 1845.00000 MHz - 1875.00000 MHz 1750.00000 MHz - 1780.00000 MHz 06.07.2020 05.03.2025 FB/CP РУЂЕР БОШКОВИЋА ББ,КП207/5,КО ОСОЈЕ Више Мање
1006245 020/000863/006 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 1845.00000 MHz - 1875.00000 MHz 1750.00000 MHz - 1780.00000 MHz 06.07.2020 05.03.2025 FB/CP УЛИЦА СВОЈБОР ББ, СЕЛО ХОТКОВО Више Мање