База података о коришћењу радио-фреквенцијског спектра

ажуриран: 
06.07.2020
опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Тренутни критеријум прегледа задовољава

81163 записа

Преузмите резултате: CSV формат CSV датотека

Изабрали сте 2 критеријума за ограничавање резултата:

  1. Тип дозволе: Дозволе за радио-станице
  2. Важност дозволе: Важеће скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

Редни број Број дозволе Носилац права Предајна фреквенција Пријемна фреквенција Датум издавања Рок трајања Врста станице/службе Локација Додатни подаци
999198 019/001462/010 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 1845.00000 MHz - 1875.00000 MHz 1750.00000 MHz - 1780.00000 MHz 13.01.2020 05.03.2025 FB/CP КП 1845, КО ПОПУЧКЕ Више Мање
999199 019/001462/011 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 1845.00000 MHz - 1875.00000 MHz 1750.00000 MHz - 1780.00000 MHz 13.01.2020 05.03.2025 FB/CP КП 11269\1 Више Мање
999200 019/001462/012 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 1845.00000 MHz - 1875.00000 MHz 1750.00000 MHz - 1780.00000 MHz 13.01.2020 05.03.2025 FB/CP ТЕНT. Б,БОГОЉУБА УРОЂЕВИЋА ЦРНОГ 44 Више Мање
999201 019/001462/013 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 1845.00000 MHz - 1875.00000 MHz 1750.00000 MHz - 1780.00000 MHz 13.01.2020 05.03.2025 FB/CP НЕМАЊИНА ББ Више Мање
999202 019/001462/014 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 1845.00000 MHz - 1875.00000 MHz 1750.00000 MHz - 1780.00000 MHz 13.01.2020 05.03.2025 FB/CP УЛИЦА ХАЈДУК-ВЕЉКА Више Мање
999203 019/001462/015 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 1845.00000 MHz - 1875.00000 MHz 1750.00000 MHz - 1780.00000 MHz 13.01.2020 05.03.2025 FB/CP К.П. 4638/1, К.О. МАЛИ ПОЖAРЕВАЦ Више Мање
999204 019/001462/016 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 1845.00000 MHz - 1875.00000 MHz 1750.00000 MHz - 1780.00000 MHz 13.01.2020 05.03.2025 FB/CP КП 1859/1, КО МИСЛОЂИН Више Мање
999205 019/001462/017 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 1845.00000 MHz - 1875.00000 MHz 1750.00000 MHz - 1780.00000 MHz 13.01.2020 05.03.2025 FB/CP ЖЕЛЕЗНИЧКА 20, КО ПРЊАВОР Више Мање
999206 019/001463/001 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 1845.00000 MHz - 1875.00000 MHz 1750.00000 MHz - 1780.00000 MHz 20.01.2020 05.03.2025 FB/CP ВРЧИН, БЕОГРАД Више Мање
999207 019/001463/002 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 1845.00000 MHz - 1875.00000 MHz 1750.00000 MHz - 1780.00000 MHz 20.01.2020 05.03.2025 FB/CP КО КРЕЖБИНАЦ,KП 2219/3 Више Мање
999208 019/001463/003 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 1845.00000 MHz - 1875.00000 MHz 1750.00000 MHz - 1780.00000 MHz 20.01.2020 05.03.2025 FB/CP КНЕЗА МИЛОША 2 Више Мање
999209 019/001463/004 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 1845.00000 MHz - 1875.00000 MHz 1750.00000 MHz - 1780.00000 MHz 20.01.2020 05.03.2025 FB/CP СЕЛО ОПАЉЕНИК Више Мање
999210 019/001463/005 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 1845.00000 MHz - 1875.00000 MHz 1750.00000 MHz - 1780.00000 MHz 20.01.2020 05.03.2025 FB/CP КО ТРЕШЊЕВИЦА, КП 2144 Више Мање
999211 019/001463/006 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 1845.00000 MHz - 1875.00000 MHz 1750.00000 MHz - 1780.00000 MHz 20.01.2020 05.03.2025 FB/CP КО БЕСЕРОВИНА, КП 1166/2 Више Мање
999212 019/001463/007 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 1845.00000 MHz - 1875.00000 MHz 1750.00000 MHz - 1780.00000 MHz 20.01.2020 05.03.2025 FB/CP КО КОЊСКА РЕКА, КП 777/1 Више Мање
999213 019/001463/008 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 1845.00000 MHz - 1875.00000 MHz 1750.00000 MHz - 1780.00000 MHz 20.01.2020 05.03.2025 FB/CP КО НОВО СЕЛО, КП 3239/3 Више Мање
999214 019/001463/009 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 1845.00000 MHz - 1875.00000 MHz 1750.00000 MHz - 1780.00000 MHz 20.01.2020 05.03.2025 FB/CP МЕСТО ГВОЗДАЦ, КП 2479/1 Више Мање
999215 019/001463/010 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 1845.00000 MHz - 1875.00000 MHz 1750.00000 MHz - 1780.00000 MHz 20.01.2020 05.03.2025 FB/CP МЕСТО КОТРАЖА - БЕЛИ КАМЕН, СО ЧАЧА Више Мање
999216 019/001463/011 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 1845.00000 MHz - 1875.00000 MHz 1750.00000 MHz - 1780.00000 MHz 20.01.2020 05.03.2025 FB/CP МЕСТО ДРМАНОВИЋИ , СО НОВА ВАРОШ Више Мање
999217 019/001463/012 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 1845.00000 MHz - 1875.00000 MHz 1750.00000 MHz - 1780.00000 MHz 20.01.2020 05.03.2025 FB/CP СЕЛО ЉУБИШ, ОПШТИНА УЖИЦЕ Више Мање