База података о коришћењу радио-фреквенцијског спектра

ажуриран: 
06.07.2020
опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Тренутни критеријум прегледа задовољава

81163 записа

Преузмите резултате: CSV формат CSV датотека

Изабрали сте 2 критеријума за ограничавање резултата:

  1. Тип дозволе: Дозволе за радио-станице
  2. Важност дозволе: Важеће скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

Редни број Број дозволе Носилац права Предајна фреквенција Пријемна фреквенција Датум издавања Рок трајања Врста станице/службе Локација Додатни подаци
999218 019/001463/013 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 1845.00000 MHz - 1875.00000 MHz 1750.00000 MHz - 1780.00000 MHz 20.01.2020 05.03.2025 FB/CP ДЕБЕЛО БРДО У БЛИЗИНИ СЕЛА ЗАРОЖЈЕ Више Мање
999219 019/001463/014 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 1845.00000 MHz - 1875.00000 MHz 1750.00000 MHz - 1780.00000 MHz 20.01.2020 05.03.2025 FB/CP БРДО ОШТРИЦА, СО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ Више Мање
999220 019/001463/015 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 1845.00000 MHz - 1875.00000 MHz 1750.00000 MHz - 1780.00000 MHz 20.01.2020 05.03.2025 FB/CP СЕЛО БРЗАН ПОРЕД БАТОЧИНЕ Више Мање
999223 019/001614/001 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 26124.00000 MHz 25116.00000 MHz 10.02.2020 09.02.2030 FX/CP НАСЕЉЕ ЦЕРГИШТЕ,KG3338 Више Мање
999224 019/001614/003 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 26089.00000 MHz 25081.00000 MHz 10.02.2020 09.02.2030 FX/CP ЈАРЧУЈАК, KG7376 Више Мање
999225 019/001614/004 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 25081.00000 MHz 26089.00000 MHz 10.02.2020 09.02.2030 FX/CP ХАЈДУК ВЕЉКОВА 36, KG3044 Више Мање
999226 019/001614/002 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 25116.00000 MHz 26124.00000 MHz 10.02.2020 09.02.2030 FX/CP МИЛАКОВАЦ, KG3083 Више Мање
999227 019/001614/005 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 13122.00000 MHz 12856.00000 MHz 10.02.2020 09.02.2030 FX/CP НАСЕЉЕ СЉИВОВО, KG3387 Више Мање
999228 019/001614/006 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 12856.00000 MHz 13122.00000 MHz 10.02.2020 09.02.2030 FX/CP KG7388 Више Мање
999229 019/001614/007 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 26089.00000 MHz 25081.00000 MHz 10.02.2020 09.02.2030 FX/CP ЉУБИЋКИ КЕЈ 4, KG3040 Више Мање
999230 019/001614/008 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 25081.00000 MHz 26089.00000 MHz 10.02.2020 09.02.2030 FX/CP СЕЛО КОЊЕВИЦИ, KG7380 Више Мање
999231 019/001614/009 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 18902.50000 MHz 17892.50000 MHz 10.02.2020 09.02.2030 FX/CP БРДО ВИДИЋА ЈАПИЈА, KG3284 Више Мање
999232 019/001614/010 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 17892.50000 MHz 18902.50000 MHz 10.02.2020 09.02.2030 FX/CP СЕЛО ЉУБИШ, KG3283 Више Мање
999233 019/001614/011 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 13080.00000 MHz 12814.00000 MHz 10.02.2020 09.02.2030 FX/CP СЕЛО СМИЛОВАЦ, KG3381 Више Мање
999234 019/001614/012 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 12814.00000 MHz 13080.00000 MHz 10.02.2020 09.02.2030 FX/CP СЕЛО ПЛОЦНИК, KG7385 Више Мање
999235 019/001614/013 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 13031.00000 MHz 12765.00000 MHz 10.02.2020 09.02.2030 FX/CP ГВОЗДАЦ, KG3238 Више Мање
999236 019/001614/014 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 12765.00000 MHz 13031.00000 MHz 10.02.2020 09.02.2030 FX/CP ОСЛУША, KG3209 Више Мање
999237 019/001614/015 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 18875.00000 MHz 17865.00000 MHz 10.02.2020 09.02.2030 FX/CP КП 37.1, KG7353 Више Мање
999238 019/001614/016 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 17865.00000 MHz 18875.00000 MHz 10.02.2020 09.02.2030 FX/CP БРДО ОШТРИЦА, KG3290 Више Мање
999240 019/001421/001 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 19095.00000 MHz 18085.00000 MHz 20.01.2020 19.01.2030 FX/CP ZА20 МОКРАЊЕ (ТЕЛЕНОР), КP 3179 Више Мање