База података о коришћењу радио-фреквенцијског спектра

ажуриран: 
15.12.2019
опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Тренутни критеријум прегледа задовољава

185985 записа

Преузмите резултате: CSV формат CSV датотека

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Тип дозволе: Дозволе за радио-станице

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

Редни број Број дозволе Носилац права Предајна фреквенција Пријемна фреквенција Датум издавања Рок трајања Врста станице/службе Локација Додатни подаци
109885 491/001012/007 ЈП "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" 455.2000 MHz 455.2000 MHz 18.08.2005 18.08.2015 FX/CO ПОЖЕГА Више Мање
121679 491/000522/004 Јавно радиодифузно предузеће "СТУДИО Б" 151.5750 MHz 151.5750 MHz 28.12.2007 28.12.2017 FX/CO БЕОГРАЂАНКА Више Мање
121679 491/000522/004 Јавно радиодифузно предузеће "СТУДИО Б" 151.5250 MHz 151.5250 MHz 28.12.2007 28.12.2017 FX/CO БЕОГРАЂАНКА Више Мање
121679 491/000522/004 Јавно радиодифузно предузеће "СТУДИО Б" 151.5500 MHz 151.5500 MHz 28.12.2007 28.12.2017 FX/CO БЕОГРАЂАНКА Више Мање
121679 491/000522/004 Јавно радиодифузно предузеће "СТУДИО Б" 155.7250 MHz 151.2250 MHz 28.12.2007 28.12.2017 FX/CO БЕОГРАЂАНКА Више Мање
126997 491/001433/001 "ВАРНОСТ ФИТЕП" а.д. 447.1000 MHz 457.1000 MHz 14.01.2005 14.01.2015 FB/CO БГ, РУДО II-ЗВЕЗДАРА Више Мање
126999 491/001433/002 "ВАРНОСТ ФИТЕП" а.д. 457.1000 MHz 447.1000 MHz 14.01.2005 14.01.2015 FX/CO ЗЕМУН,ГУНДУЛИЋЕВА 8-10 Више Мање
126999 491/001433/002 "ВАРНОСТ ФИТЕП" а.д. 447.1000 MHz 447.1000 MHz 14.01.2005 14.01.2015 FX/CO ЗЕМУН,ГУНДУЛИЋЕВА 8-10 Више Мање
127000 491/001433/003 "ВАРНОСТ ФИТЕП" а.д. 457.1000 MHz 447.1000 MHz 14.01.2005 14.01.2015 FX/CO ЗЕМУН,ГУНДУЛИЋЕВА 8-10 Више Мање
127000 491/001433/003 "ВАРНОСТ ФИТЕП" а.д. 447.1000 MHz 447.1000 MHz 14.01.2005 14.01.2015 FX/CO ЗЕМУН,ГУНДУЛИЋЕВА 8-10 Више Мање
127001 491/001433/006 "ВАРНОСТ ФИТЕП" а.д. 447.1000 MHz 447.1000 MHz 14.01.2005 14.01.2015 MO/CO ПОДРУЧЈЕ БЕОГРАДА Више Мање
127001 491/001433/006 "ВАРНОСТ ФИТЕП" а.д. 457.1000 MHz 447.1000 MHz 14.01.2005 14.01.2015 MO/CO ПОДРУЧЈЕ БЕОГРАДА Више Мање
127002 491/001433/007 "ВАРНОСТ ФИТЕП" а.д. 457.1000 MHz 447.1000 MHz 14.01.2005 14.01.2015 MO/CO ПОДРУЧЈЕ БЕОГРАДА Више Мање
127002 491/001433/007 "ВАРНОСТ ФИТЕП" а.д. 447.1000 MHz 447.1000 MHz 14.01.2005 14.01.2015 MO/CO ПОДРУЧЈЕ БЕОГРАДА Више Мање
127003 491/001433/008 "ВАРНОСТ ФИТЕП" а.д. 457.1000 MHz 447.1000 MHz 14.01.2005 14.01.2015 MO/CO ПОДРУЧЈЕ БЕОГРАДА Више Мање
127003 491/001433/008 "ВАРНОСТ ФИТЕП" а.д. 447.1000 MHz 447.1000 MHz 14.01.2005 14.01.2015 MO/CO ПОДРУЧЈЕ БЕОГРАДА Више Мање
127004 491/001433/004 "ВАРНОСТ ФИТЕП" а.д. 457.1000 MHz 447.1000 MHz 14.01.2005 14.01.2015 FX/CO БЕОГРАД, СУРЧИН Више Мање
127004 491/001433/004 "ВАРНОСТ ФИТЕП" а.д. 447.1000 MHz 447.1000 MHz 14.01.2005 14.01.2015 FX/CO БЕОГРАД, СУРЧИН Више Мање
127005 491/001433/009 "ВАРНОСТ ФИТЕП" а.д. 457.1000 MHz 447.1000 MHz 14.01.2005 14.01.2015 MO/CO ПОДРУЧЈЕ БЕОГРАДА Више Мање
127005 491/001433/009 "ВАРНОСТ ФИТЕП" а.д. 447.1000 MHz 447.1000 MHz 14.01.2005 14.01.2015 MO/CO ПОДРУЧЈЕ БЕОГРАДА Више Мање