Database of public electronic communications networks and service operators

updated: 
04/07/2020

Selected criterion matches

1 record

You selected 1 advanced search criterion:

  1. Operator: BUBAMARA remove criteria

Table legend:

Black text license is valid

Gray text license is not valid

BUBAMARA
Puno poslovno ime: AGENCIJA ZA USLUGE U OBLASTI TELEKOMUNIKACIJA BUBAMARA MILADIN ŽIVIĆ PR PARAĆIN, SVOJNOVO
Website: www.bubamaranet.com
Address: Svojnovo, 35259 Svojnovo
Kontakt za prigovore: 35259 Svojnovo, 0695077720, kdsbubamara@gmail.com
Usluge koje pruža BUBAMARA
Issuance date Type of service Mreža Operator License reference number Certificate Number Service area
02/06/2017 nomadska
BUBAMARA 1-03-3450-5/17-3 Paraćin, Svojnovo, Parloze
Mreže za koje je registrovan BUBAMARA
Issuance date Type of Network Operator License reference number Certificate Number Service area
02/06/2017 BUBAMARA 1-03-3450-5/17-3 Paraćin, Svojnovo, Parloze
02/06/2017 BUBAMARA 1-03-3450-5/17-3 Paraćin, Svojnovo, Parloze