Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
07.04.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: MEGASOFT GROUP skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

MEGASOFT GROUP
Puno poslovno ime: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE MEGASOFT GROUP DOO, LJUBOVIJA
Internet strana: www.megasoft.rs
Adresa: Karađorđeva bb, 15320 Ljubovija
Kontakt za prigovore: Karađorđeva bb, 15320 Ljubovija, 065 6629000, sasa.franeta@gmail.com
Usluge koje pruža MEGASOFT GROUP
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
28.11.2016 15.12.2017 Iznajmljivanje resursa elektronske komunikacione mreže MEGASOFT GROUP 1-03-3450-169/16-1 Loznica, Bajina Bašta, Mali Zvornik
22.12.2014 10.11.2016 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
MEGASOFT GROUP 1-01-3450-48/14-1 Bajina Bašta, Mali Zvornik
Mreže za koje je registrovan MEGASOFT GROUP
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
23.03.2015 10.11.2016 Radio relejna mreža za transport MEGASOFT GROUP 1-01-3450-13/15-1 Bajina Bašta, Mali Zvornik, Loznica
23.03.2015 15.12.2017 Optička mreža za transport MEGASOFT GROUP 1-01-3450-13/15-1 Bajina Bašta, Mali Zvornik, Loznica
23.03.2015 15.12.2017 Kablovska mreža za pristup MEGASOFT GROUP 1-01-3450-13/15-1 Bajina Bašta, Mali Zvornik, Loznica
22.12.2014 10.11.2016 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz MEGASOFT GROUP 1-01-3450-48/14-1 Bajina Bašta