Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
25.03.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: E-KOMUNIKACIJE skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

E-KOMUNIKACIJE
Puno poslovno ime: SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA E-KOMUNIKACIJE DRAGAN ADAMOV PREDUZETNIK KOVIN
Internet strana: www.ekomunikacije.net
Adresa: Svetozara Markovića 15, 26220 Kovin
Kontakt za prigovore: Svetozara Markovića 15, 26220 Kovin, 064/1472364, 062/8803279, podrska@ekomunikacije.net
Usluge koje pruža E-KOMUNIKACIJE
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
12.02.2010 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
E-KOMUNIKACIJE 1000-223/1 1-01-3450-264/13псд južnobanatski okrug – opština Kovin;
Mreže za koje je registrovan E-KOMUNIKACIJE
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
10.11.2016 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz E-KOMUNIKACIJE 1-03-3450-163/16-1 južnobanatski okrug – opština Kovin
10.11.2016 BFWA mreža u radio-frekvencijskom opsegu (5725-5875) MHz E-KOMUNIKACIJE 1-03-3450-163/16-1 južnobanatski okrug – opština Kovin