Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
25.03.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: TRUJAGROUP skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

TRUJAGROUP
Puno poslovno ime: AGENCIJA ZA AKTIVNOSTI U VEZI SA KOMPJUTERIMA TRUJAGROUP SAVA TRUJA PREDUZETNIK, MRAMORAK
Internet strana: www.trujagroup.com
Adresa: Žarka Zrenjanina 105, 26226 Mramorak
Kontakt za prigovore: Žarka Zrenjanina 105, 26226 Mramorak, 063 354261, trujagroup@gmail.com
Usluge koje pruža TRUJAGROUP
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
01.11.2013 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
TRUJAGROUP 1-01-3450-326/13-1 Kovin
Mreže za koje je registrovan TRUJAGROUP
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
15.08.2016 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz TRUJAGROUP 1-03-3450-104/16-2 Kovin
27.01.2020 BFWA mreža u radio-frekvencijskom opsegu (5725-5875) MHz TRUJAGROUP 1-01-3450-2/20-1 Kovin