Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
25.03.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: Udruženje "Milanovac Porečki" skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

Udruženje "Milanovac Porečki"
Puno poslovno ime: Udruženje "Milanovac Porečki"
Internet strana: www.facebook.com/milanovacporecki/
Adresa: Kubanska 34, 18103 Niš
Kontakt za prigovore: 19220 Donji Milanovac, Kralja Petra I 59, 0604567554, milanovacporecki@gmail.com
Usluge koje pruža Udruženje "Milanovac Porečki"
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
22.08.2016 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
Udruženje "Milanovac Porečki" 1-03-3450-129/16-1 Opština Majdanpek
Mreže za koje je registrovan Udruženje "Milanovac Porečki"
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
22.08.2016 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz Udruženje "Milanovac Porečki" 1-03-3450-129/16-1 Majdanpek
02.10.2017 BFWA mreža u radio-frekvencijskom opsegu (5725-5875) MHz Udruženje "Milanovac Porečki" 1-01-3450-54/17-2 Majdanpek