Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
25.03.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: Turk Telekom International SRB d.o.o. skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

Turk Telekom International SRB d.o.o.
Puno poslovno ime: Turk Telekom International SRB d.o.o. Beograd
Internet strana: www.turktelekomint.com
Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 64a, 11070 Novi Beograd
Kontakt za prigovore:
Usluge koje pruža Turk Telekom International SRB d.o.o.
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
11.07.2011 Iznajmljivanje resursa elektronske komunikacione mreže Turk Telekom International SRB d.o.o. 1800-16/1 1-01-3450-60/13псд Teritorija Republike Srbije
11.07.2011 Iznajmljivanje infrastrukture koja se koristi za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija Turk Telekom International SRB d.o.o. 1800-16/1 1-01-3450-60/13псд Teritorija Republike Srbije
Mreže za koje je registrovan Turk Telekom International SRB d.o.o.
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
11.07.2011 Pasivna infrastruktura (kablovska kanalizacija, neosvetljena optička vlakna, talasne dužine λ, stubovi,radio reflektori...) Turk Telekom International SRB d.o.o. 1800-16/1 1-01-3450-42/11-3,1-01-3450-60/13псд Teritorija Republike Srbije
11.07.2011 Optička mreža za transport Turk Telekom International SRB d.o.o. 1800-16/1 1-01-3450-42/11-3,1-01-3450-60/13псд Teritorija Republike Srbije
11.07.2011 Kablovska mreža za pristup Turk Telekom International SRB d.o.o. 1800-16/1 1-01-3450-42/11-3,1-01-3450-60/13псд Teritorija Republike Srbije