Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
25.03.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: VOIP BALKAN skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

VOIP BALKAN
Puno poslovno ime: DRUŠTVO ZA INTERNET USLUGE VOIP BALKAN DOO BEOGRAD, GOSPODAR JOVANOVA 30/3
Internet strana:
Adresa: Gospodar Jovanova 30/3, 11000 Beograd
Kontakt za prigovore:
Usluge koje pruža VOIP BALKAN
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
12.02.2009 30.06.2011 Usluga prenosa govora korišćenjem Interneta VOIP BALKAN 1010-14/1 Teritorija Republike Srbije