Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
25.03.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: CABLE COMUNICATION DARDANIA DOO - U LIKVIDACIJI skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

CABLE COMUNICATION DARDANIA DOO - U LIKVIDACIJI
Puno poslovno ime: CABLE COMUNICATION DARDANIA DOO PREŠEVO - U LIKVIDACIJI
Internet strana:
Adresa: 15. novembra bb, 17523 Preševo
Kontakt za prigovore: 15. novembra bb, Preševo, 017/660133, dardaniaplus13@gmail.com
Usluge koje pruža CABLE COMUNICATION DARDANIA DOO - U LIKVIDACIJI
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
18.11.2013 17.07.2018 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
CABLE COMUNICATION DARDANIA DOO - U LIKVIDACIJI 1-01-3450-325/13-1 opština Preševo
Mreže za koje je registrovan CABLE COMUNICATION DARDANIA DOO - U LIKVIDACIJI
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
18.11.2013 17.07.2018 Pasivna infrastruktura (kablovska kanalizacija, neosvetljena optička vlakna, talasne dužine λ, stubovi,radio reflektori...) CABLE COMUNICATION DARDANIA DOO - U LIKVIDACIJI 1-01-3450-325/13-1 Preševo
18.11.2013 17.07.2018 Optička mreža za transport CABLE COMUNICATION DARDANIA DOO - U LIKVIDACIJI 1-01-3450-325/13-1 Preševo
18.11.2013 17.07.2018 Kablovska mreža za pristup CABLE COMUNICATION DARDANIA DOO - U LIKVIDACIJI 1-01-3450-325/13-1 Preševo