Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
25.03.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: CABEL-JOHANN DOO skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

CABEL-JOHANN DOO
Puno poslovno ime: CABEL-JOHANN DOO LESKOVAC, BUNATOVAČKA 14
Internet strana:
Adresa: Bunatovačka 14, 16000 Leskovac
Kontakt za prigovore:
Usluge koje pruža CABEL-JOHANN DOO
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
27.02.2007 11.05.2012 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
CABEL-JOHANN DOO 1100-22/1 Vranjska Banja
Mreže za koje je registrovan CABEL-JOHANN DOO
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
04.06.2010 11.05.2012 Kablovska mreža za pristup CABEL-JOHANN DOO 1600-35/1 1-01-3491-88/14-1 Područje opštine Vranje