Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
09.07.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: EMITICA DOO skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

EMITICA DOO
Puno poslovno ime: Privredno društvo EMITICA doo JAGODINA
Internet strana: https://emitica.com
Adresa: Braće Dirak 6, 35000 Jagodina
Kontakt za prigovore: Braće Dirak 6 Jagodina, 061/2200220, podrska@emitica.com
Usluge koje pruža EMITICA DOO
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
05.08.2019 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
EMITICA DOO 1-01-3450-31/19-2 Jagodina
05.08.2019 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
EMITICA DOO 1-01-3450-31/19-2 Jagodina
Mreže za koje je registrovan EMITICA DOO
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
01.08.2019 Pasivna infrastruktura (kablovska kanalizacija, neosvetljena optička vlakna, talasne dužine λ, stubovi,radio reflektori...) EMITICA DOO 1-01-3450-31/19-2 JAGODINA
01.08.2019 Optička mreža za transport EMITICA DOO 1-01-3450-31/19-2 Jagodina
01.08.2019 Kablovska mreža za pristup EMITICA DOO 1-01-3450-31/19-2 Jagodina