Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
17.10.2019

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: RINGTEL skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

RINGTEL
Puno poslovno ime: RINGTEL DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD
Internet strana: ringtel.rs
Adresa: Milutina Milankovića 25B, 11070 Novi Beograd
Kontakt za prigovore: Milutina Milankovića 25B, 011/411-7157, reklamacije @ringtel.rs
Usluge koje pruža RINGTEL
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
25.02.2019 Javna govorna usluga fiksna
RINGTEL 1-01-3450-71/18-4 Republika Srbija
25.02.2019 Usluga prenosa govora korišćenjem Interneta fiksna
RINGTEL 1-01-3450-71/18-4 Republika Srbija
25.02.2019 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
RINGTEL 1-01-3450-71/18-4 Republika Srbija
Mreže za koje je registrovan RINGTEL
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
25.02.2019 Kablovska mreža za pristup RINGTEL 1-01-3450-71/18-4 Beograd