Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
25.03.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: ЈП Бела Паланка - нет skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

ЈП Бела Паланка - нет
Puno poslovno ime: Јавно предузеће Бела Паланка - нет Бела Паланка
Internet strana: www.belpal.net
Adresa: Srpskih Vladara 52, 18310 Bela Palanka
Kontakt za prigovore: Srpskih Vladara 52, 018/855032
Usluge koje pruža ЈП Бела Паланка - нет
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
26.02.2010 07.04.2017 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
RADIO BELA PALANKA ЈP BELA PALANKA, BEŽIČNI INTERNET BELA PALANKA 1000-228/1 1-01-3450-268/13 Opština Bela Palanka