Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
25.05.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA
Puno poslovno ime: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE SAT-TRAKT DOO, BAČKA TOPOLA
Internet strana: www.sattrakt.com
Adresa: Maršala Tita 111, 24300 Bačka Topola
Kontakt za prigovore: Maršala Tita 111, Bačka Topola, 024/715233, office@sattrakt.com
Usluge koje pruža SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
03.03.2014 Javna govorna usluga fiksna
SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA 1-01-3450-4/14-4 Teritorija Republike Srbije
01.01.2010 Prenos podataka (Uključujući M2M usluge) fiksna
SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA 1020-3/1 1-01-3450-82/13 псд Teritorija Republike Srbije
20.02.2007 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA 1100-35/1 1-01-3450-82/13 псд Teritorija Republike Srbije
01.01.2010 Iznajmljivanje resursa elektronske komunikacione mreže fiksna
SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA 1700-3/1, 1800-5/1 1-01-3450-82/13 псд Teritorija Republike Srbije
01.01.2010 Iznajmljivanje infrastrukture koja se koristi za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA 1700-3/1, 1800-5/1 1-01-3450-82/13 псд Teritorija Republike Srbije
20.11.2006 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA 1000-19/1 1-01-3450-82/13 псд Teritorija Republike Srbije
Mreže za koje je registrovan SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
01.10.2009 Pasivna infrastruktura (kablovska kanalizacija, neosvetljena optička vlakna, talasne dužine λ, stubovi,radio reflektori...) SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA 1700-3/1, 1800-5/1 1-01-3450-82/13 псд Teritorija Republike Srbije
01.10.2009 Optička mreža za transport SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA 1700-3/1, 1800-5/1 1-01-3450-82/13 псд Teritorija Republike Srbije
19.06.2009 Kablovska mreža za pristup SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA 1800-5/1 1-01-3450-82/13 псд Teritorija Republike Srbije