Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
30.05.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Puno poslovno ime: VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Internet strana: www.vipmobile.rs
Adresa: Milutina Milankovića 1ž, 11070 Novi Beograd
Kontakt za prigovore: Milutina Milankovića 1ž, 060/1234
Usluge koje pruža VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
01.12.2006 Javna govorna usluga fiksna
mobilna
VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) Licenca za javnu mobilnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne mobilne telekomunikacione mreže u skladu sa GSM/GSM1800 i UMTS/IMT-2000 standardom br. 3 1-КАБ-3451-8/06, 1-01-3450-84/13 псд 1-01-3450-22/15-1 Teritorija Republike Srbije
01.12.2006 Prenos poruka (SMS, MMS) mobilna
VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) Licenca za javnu mobilnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne mobilne telekomunikacione mreže u skladu sa GSM/GSM1800 i UMTS/IMT-2000 standardom br. 3 1-КАБ-3451-8/06, 1-01-3450-84/13 псд Teritorija Republike Srbije
01.12.2006 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) mobilna
VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) Licenca za javnu mobilnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne mobilne telekomunikacione mreže u skladu sa GSM/GSM1800 i UMTS/IMT-2000 standardom br. 3 1-КАБ-3451-8/06, 1-01-3450-84/13 псд Teritorija Republike Srbije
01.12.2006 Prenos podataka (Uključujući M2M usluge) mobilna
VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) Licenca za javnu mobilnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne mobilne telekomunikacione mreže u skladu sa GSM/GSM1800 i UMTS/IMT-2000 standardom br. 3 1-КАБ-3451-8/06, 1-01-3450-84/13 псд Teritorija Republike Srbije
10.06.2019 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
mobilna
over-the-top
VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 1-01-3450-22/19-1 Republika Srbija
30.05.2016 Iznajmljivanje resursa elektronske komunikacione mreže fiksna
mobilna
VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 1-03-3450-46/16-3 Teritorija Republike Srbije
30.05.2016 Iznajmljivanje infrastrukture koja se koristi za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija fiksna
mobilna
VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 1-03-3450-46/16-3 Teritorija Republike Srbije
01.12.2006 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge mobilna
VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) Licenca za javnu mobilnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne mobilne telekomunikacione mreže u skladu sa GSM/GSM1800 i UMTS/IMT-2000 standardom br. 3 1-КАБ-3451-8/06, 1-01-3450-84/13 псд Teritorija Republike Srbije
31.12.2014 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 1-01-3450-50/14-1 Republika Srbija
Mreže za koje je registrovan VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
23.09.2010 Radio relejna mreža za transport VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 1800-12/1 1-01-3450-84/13 псд Teritorija republike Srbije
23.09.2010 Optička mreža za transport VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 1800-12/1 1-01-3450-84/13 псд Teritorija Republike Srbije
23.09.2010 Kablovska mreža za pristup VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 1800-12/1 1-01-3450-84/13 псд Teritorija Republike Srbije
01.12.2006 GSM mobilna mreža VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) Licenca za javnu mobilnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne mobilne telekomunikacione mreže u skladu sa GSM/GSM1800 i UMTS/IMT-2000 standardom br. 3 1-КАБ-3451-8/06, 1-01-3450-84/13 псд Teritorija Republike Srbije
01.12.2006 UMTS /IMT2000 mobilna mreža VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) Licenca za javnu mobilnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne mobilne telekomunikacione mreže u skladu sa GSM/GSM1800 i UMTS/IMT-2000 standardom br. 3 1-КАБ-3451-8/06, 1-01-3450-84/13 псд Teritorija Republike Srbije
25.03.2015 MFCN (podrazumeva i IMT) VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 1-03-3450-27/16-1псд Teritorija Republike Srbije