• Adresa
 • Višnjićeva 8

  11000 Beograd

  Republika Srbija

 • Telefoni
 • 011/3242-673

  011/3220-909

 • Faks
 • 011/3242-537

 • Ratel na internetu
 • ratel@ratel.rs

  http://www.ratel.rs

Početna stranaEvidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
13.11.2019

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

 1. Operator: AKTON DOO BEOGRAD
Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava 1 zapis.
AKTON DOO BEOGRAD
Puno poslovno ime: AKTON PREDUZEĆE ZA INFORMATIČKI INŽENJERING DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Internet strana: www.akton.co.yu
Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 6/16, 11070 Novi Beograd
Kontakt za prigovore: Bulevar Mihaila Pupina 6/16, 11070 Novi Beograd, 011/22-00-661, veselin.zukovic@akton.si
Usluge koje pruža AKTON DOO BEOGRAD
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
27.03.2017 Javna govorna usluga fiksna
AKTON DOO BEOGRAD 1-03-3450-10/17-6 Beograd
30.12.2008 Usluga prenosa govora korišćenjem Interneta AKTON DOO BEOGRAD 1010-7/1 1-01-3450-88/13 псд Republika Srbija
11.07.2016 Prenos poruka (SMS, MMS) AKTON DOO BEOGRAD 1-03-3450-78/16-2 Republika Srbija
11.07.2016 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) AKTON DOO BEOGRAD 1-03-3450-78/16-2 Republika Srbija
28.12.2015 Iznajmljivanje resursa elektronske komunikacione mreže fiksna
AKTON DOO BEOGRAD 1-01-3450-60/15-1 Beograd
28.12.2015 Iznajmljivanje infrastrukture koja se koristi za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija fiksna
AKTON DOO BEOGRAD 1-01-3450-60/15-1 Beograd
01.12.2006 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
AKTON DOO BEOGRAD 1000-28/1 1-01-3450-88/13 псд Beograd
Mreže za koje je registrovan AKTON DOO BEOGRAD
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
31.07.2009 Radio relejna mreža za transport AKTON DOO BEOGRAD 1800-6/1 1-01-3450-88/13 псд Područje grada Beograda
31.07.2009 Optička mreža za transport AKTON DOO BEOGRAD 1800-6/1 1-01-3450-88/13 псд Područje grada Beograda
31.07.2009 Kablovska mreža za pristup AKTON DOO BEOGRAD 1800-6/1 1-01-3450-88/13 псд Područje grada Beograda