Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
09.12.2019

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: AAEGIS MEDIA DOO BEOGRAD skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

AAEGIS MEDIA DOO BEOGRAD
Puno poslovno ime: AEGIS MEDIA DOO, BEOGRAD (VRAČAR)
Internet strana: www.aegismedia.rs
Adresa: Svetozara Markovića 7, 11000 Beograd-Vračar
Kontakt za prigovore: Svetozara Markovića 7, 11000 Beograd-Vračar, 063/263-587, office@aegismedia.rs
Usluge koje pruža AAEGIS MEDIA DOO BEOGRAD
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
28.08.2012 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) fiksna
AAEGIS MEDIA DOO BEOGRAD 1-01-3450-77/12-1 1-01-3450-231/13 псд Teritorija Republike Srbije
22.12.2008 19.06.2014 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge AAEGIS MEDIA DOO BEOGRAD 1000-129/1 1-01-3450-231/13 псд Teritorija Republike Srbije