Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
25.03.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: TELEDIREKT d.o.o. skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

TELEDIREKT d.o.o.
Puno poslovno ime: TELEDIREKT D O O BEOGRAD
Internet strana: www.teledirekt.rs
Adresa: Braće Jerković 138, 11000 Beograd
Kontakt za prigovore: Savski nasip 7 11000 Beograd, 011/6558338, office@teledirekt.rs
Usluge koje pruža TELEDIREKT d.o.o.
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
04.05.2015 10.06.2015 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) TELEDIREKT d.o.o. 1-01-3450-25/15-2