Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
25.03.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: TANJA MILOŠEVIĆ STOŠIĆ PR AGENCIJA ZA DELATNOST POZIVNIH CENTARA INĐIJA skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

TANJA MILOŠEVIĆ STOŠIĆ PR AGENCIJA ZA DELATNOST POZIVNIH CENTARA INĐIJA
Puno poslovno ime: TANJA MILOŠEVIĆ STOŠIĆ PR AGENCIJA ZA DELATNOST POZIVNIH CENTARA INĐIJA
Internet strana:
Adresa: Maksima Gorkog 17, 22320 Inđija
Kontakt za prigovore: 22320 Inđija, Maksima Gorkog 17, 061 229 11 26, call.centar.tanja@gmail.com
Usluge koje pruža TANJA MILOŠEVIĆ STOŠIĆ PR AGENCIJA ZA DELATNOST POZIVNIH CENTARA INĐIJA
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
05.09.2016 26.10.2016 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) fiksna
TANJA MILOŠEVIĆ STOŠIĆ PR AGENCIJA ZA DELATNOST POZIVNIH CENTARA INĐIJA 1-03-3450-137/16-3 Republika Srbija