Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
25.03.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: TELEGRAD DOO skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

TELEGRAD DOO
Puno poslovno ime: DRUŠTVO ZA KONSALTING I TELEKOMUNIKACIJE TELEGRAD DOO BEOGRAD, KRALJA PETRA 45
Internet strana:
Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 8a, 11070 Beograd
Kontakt za prigovore: Miška Kranjca 12, 011/3332859, podrska@telegrad.rs